Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dotycząca dokonywania odbiorów obiektów w czasie epidemii

 Informacja dotycząca realizacji zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, wynikających z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w okresie epidemii”

15 maja 2020


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca dokonywania odbiorów obiektów w czasie epidemii

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zostały zamieszczone wytyczne postępowania dla rolników w zakresie epidemii COVID-19 pod adresem: https://gis.gov.pl/zywnosc-iwoda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/. W dokumencie zawarte są podstawowe wytyczne w zakresie higieny, dystansu społecznego jak również kwarantanny rolnika, w czasie której jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia może on wykonywać prace w swoim gospodarstwie (więcej szczegółów w dokumencie). Informacje dotyczące żywności i COVID-19 zostały umieszczone w specjalnej zakładce na stronie GIS w dziale „Żywność i woda” – „Koronawirus”, gdzie można znaleźć aktualne publikacje i zalecenia w tym zakresie.

20 kwietnia 2020


WAŻNY KONUMNIKAT DLA OBIEKTÓW HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, że zgodnie z § 18 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, zakrywania, ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 

20 kwietnia 2020


Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną ?

14 kwietnia 2020


Ważny komunikat dla osób wracających z zagranicy od 1 kwietnia!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Dla osób tych stosuje się przepisy § 3 ww. rozporządzenia – decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

6 kwietnia 2020


Ważny komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, że w powiecie gostyńskim odnotowano dwa nowe przypadki zakażeń koronawirusem potwierdzone laboratoryjnie – mężczyzna lat 81 przebywa w szpitalu w Poznaniu w stanie średnio dobrym oraz kobieta lat 81, u której odnotowano zgon, którego bezpośrednią przyczyną nie był koronawirus (kobieta przebywała w Hospicjum w Krotoszynie). Oba przypadki miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. 

4 kwietnia 2020


Mycie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej, przygotowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, celem wykorzystania służbowego.

2 kwietnia 2020


Masz niepokojące objawy ?

Przejdź do - Masz niepokojące objawy ?

31 marca 2020