Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

22 października 2020


Uwaga ważny komunikat!!!

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu do odwołania nie będą przyjmowane próbki kału na nosicielstwo Salmonella oraz Sporale.

19 października 2020


Aktualne wytyczne dotyczące dowozów szkolnych

Czy do organizacji bezpłatnego dowozu (przez gminy) uczniów do szkół powinny obowiązywać przepisy ogólne (w tym obowiązek zakrywania ust i nosa)?
 
Tak. Kwestie postępowania w transporcie zbiorowym zostały uregulowane w odpowiednich przepisach[1]. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.  
 

1 października 2020


Bezpieczny powrót do szkół

Przejdź do - Bezpieczny powrót do szkół

KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 95 posiedzeniu Komisji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

10 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż przyjmowanie prób do badań możliwe będzie od dnia 10.08.2020 r.

UWAGA!

  • Obowiązuje dzienny limit petentów z materiałem do badań kału: 15 osób,
  • Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, pod numerem telefonu:
    (65) 57 21 475,
  • Rejestracja telefoniczna oraz limit petentów nie obowiązują w przypadku przyjmowania sporali,
  • Przyjmowanie materiału do badań odbywać będzie się wyłącznie w poniedziałki, w godzinach: 8:00 – 10:30,
  • Podczas wizyty w PSSE w Gostyniu obowiązują zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki).

3 sierpnia 2020


Mały kleszcz - duży problem?

Przejdź do - Mały kleszcz - duży problem?

20 lipca 2020


Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny opracowałWytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2  w Polsce”.

Materiał dostępny jest również w Aktualnościach na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

17 czerwca 2020