Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu

Do pobrania

Wzory pism do pobrania w formacie .pdf lub .doc

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok (szczątków)

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok (szczątków) poszerzony

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok, szczątków ludzkich

Oświadczenie do ekshumacji

Oświadczenie w sprawie ekshumacji

Zlecenie poboru próbki wody