Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu

UWAGA!!! restauracje, bary, kawiarnie itp.

14 marca 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w związku z licznymi telefonami podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gastronomiczną na telefon alarmowy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. Z 2020 poz. 433) Rozdziałem 4 § 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a „...ustanawia się czasowe ograniczenie: 1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności: a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki”

Poniżej dostępne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. Z 2020 poz. 433).

Autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu