Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu

Informacja dotyczaca grypy

7 lutego 2017

Grypa jest to ostre zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływane przez wirusy grypy, które przenoszą się drogą kropelkową i wydalane są przez chorego na przykład  podczas kichania czy kaszlu. Wirusem grypy można zarazić się również w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną pochodzącą z dróg oddechowych osób zakażonych.

Objawy kliniczne grypy:

Objawy choroby zwykle ustępują samoistnie po 5 - 7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą utrzymywać się do około 2 tygodni.

Zakażenie wirusem grypy może również prowadzić do powikłań, takich jak: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie mózgu i opon mózgowych. Powikłania te częściej zdarzają się u dzieci poniżej
2 roku życia, osób starszych w wieku powyżej 65 lat, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych.

Często osobom chorym nasuwa się pytanie: jestem chory na grypę, czy po porostu się przeziębiłem? Warto zatem zaznaczyć, że:

Osobom, u których występują objawy grypy zaleca się pozostanie w domu, odpoczynek oraz picie dużej ilości płynów.

W celu zapobieżenia szerzeniu się zachorowań na grypę zaleca się:

Informacje dotyczące liczby zachorowań na grypę przekazywane są przez lekarzy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gostyniu w postaci tygodniowych meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę. W niniejszych meldunkach wykazywane są przypadki zachorowań na grypę rozpoznane na podstawie objawów klinicznych i/lub badań laboratoryjnych oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne.

Dane o zachorowaniach na grypę dotyczą całego powiatu gostyńskiego, bez podziału na poszczególne gminy.

W okresie od 1.10.2016r. do 31.01.2017r. w powiecie gostyńskim zarejestrowano ogółem 667 zachorowań na grypę/grypopodobnych, w tym 17 zachorowań wystąpiło w IV kwartale 2016 roku a 650 zachorowań - w miesiącu styczniu 2017r.

Gwałtowny wzrost liczby zachorowań na grypę rozpoczął się w drugiej połowie miesiąca stycznia 2017r.; ogółem w tym okresie zgłoszono 644 przypadki grypy/zachorowań grypopodobnych, w tym:

Dla porównania, w województwie wielkopolskim w 3 tygodniu stycznia 2017r. odnotowano 25 600 przypadków grypy/zachorowań grypopodobnych a w 4 tygodniu - ponad 54 000 zachorowań.

Od początku 2017 roku w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu przebadano 113 próbek materiału biologicznego pobranego od pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem grypy.

W 63 przypadkach w pobranym materiale nie stwierdzono obecności wirusa grypy, natomiast w 50 przypadkach stwierdzono obecność wirusa grypy typu A. Nie odnotowano przypadków zakażeń wirusem grypy typu AH1N1.

Pomimo obserwowanego wzrostu liczby zachorowań na grypę czy infekcji grypopodobnych, z całą pewnością nie możemy mówić o epidemii grypy; należy podkreślić, iż każdego roku na przełomie miesiąca stycznia i lutego zauważalny jest wyraźny wzrost liczby chorych na grypę i schorzenia grypopodobne, tzw. grypa sezonowa.