Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu

Bezpieczne korzystanie z fontann ulicznych

5 lipca 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz osób korzystających podczas okresu letniego z fontann ulicznych, zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie mogą wyniknąć z korzystania przez ludzi z fontann ulicznych:

Wykorzystanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda, w tego typu urządzeniach, nie jest uzdatniona i dezynfekowana analogicznie jak w pływalni, a jej jakość nie podlega systematycznej kontroli – woda w fontannach nie jest intencjonalnie przeznaczona do spożycia, ani do kąpieli.

Woda w fontannach nie jest intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.