Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gostyniu

Zbędne i zużyte mienie

4 grudnia 2018

Powiatowa Stacja Saniterno - Epidemiologiczna w Gostyniu uprzejmie informuje, że posiada przeznaczone do zbycia zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych. Stacje zainteresowane nabyciem sprzętu proszone są o pisemne zapotrzebowanie na dołączonym wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego do dnia 16 grudnia 2018 r.

Pliki do pobrania