UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu przypomina, iż telefon alarmowy  jest telefonem alarmowym w sprawie przypadku kontaktu z osobą chorą lub wystąpienia niepokojących objawów tj. kaszel, duszności, wysoka temperatura.

Osoby wracające z zagranicy prosimy o kontakt telefoniczny na numer stacjonarny  65 572 14 75 wew. 26 Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyniu (w godzinach jej funkcjonowania 7.25 – 15.00) lub drogą elektroniczną sekretariat@psse-gostyn.pl (imię, nazwisko, pesel, adres, tel. kontaktowy, datę przekroczenia i miejsce przekroczenia oraz kraj z którego wraca).

Osoby powracające z zagranicy od 15.03 zobowiązane są do poddania się domowej kwarantannie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 poz. 433)