Bezpieczne korzystanie z fontann ulicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz osób korzystających podczas okresu letniego z fontann ulicznych, zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie mogą wyniknąć z korzystania przez ludzi z fontann ulicznych:

  • Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, a także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. W przypadku, gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby, będące składnikami mikroflory powłok ciała, w tym S. aureus i dermatofity.
  • Istotną rolę w zanieczyszczeniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne, takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne, pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty, itp.). Na czystość wody w fontannie wpływają także: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody.
  • Woda, pozostając w otwartym zbiorniku, może podlegać skażeniu fekalnemu, mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych, m.in. E. coli, enterokoki, obecne mogą być również wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnianiu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniu wody.
  • Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, w którym mogą występować bakterie z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionellozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie z rodzaju Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody, wynosząca od 25 ºC - 45ºC, nie stosowanie dezynfekcji wody oraz brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji.

Wykorzystanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda, w tego typu urządzeniach, nie jest uzdatniona i dezynfekowana analogicznie jak w pływalni, a jej jakość nie podlega systematycznej kontroli – woda w fontannach nie jest intencjonalnie przeznaczona do spożycia, ani do kąpieli.

Woda w fontannach nie jest intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.