Komunikat Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzącyh operacje w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu zaprasza firmy powiatu gostyńskiego do zapoznania się z Komunikatami Międzyresortowej  Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, które odnoszą się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdują się w projektach dyrektyw.

Komunikaty I, II, III, IV znajdują się na stronie: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=910

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników chemicznych.

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie  umieszczone zostały na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pod adresem: www.ciop.pl

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż Biuro ds. Substancji Chemicznych opracowało poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operacje w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 pod nazwą „Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2”, który ma na celu wskazanie w jaki sposób ograniczyć ryzyko związane z możliwością wypływu do nielegalnego obrotu substancji podlegających regulacjom rozporządzenia (WE) 273/2004.

Poradnik zamieszczony jest na stronie: www.chemikalia.gov.pl w zakładce Działalność>Prekursory narkotykowe.