młodszy asystent w Oddziale Nadzoru Higieny Żywności i Żywienia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2020

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gostyniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.
Opis stanowiska pracy
1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy asystent
2. Komórka organizacyjna: Oddział Nadzoru Higieny Żywności i Żywienia
3. Wymiar etatu: 1 etat
4. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania kwalifikacyjne
1. Wykształcenie wyższe I albo II stopnia kierunki: technologia żywności lub pokrewne
2. Staż pracy: -/1 rok


Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera,
 • język obcy – preferowany angielski,
 • podstawowa znajomość prawa żywnościowego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz warunków, w których prowadzona jest kontrola (odporność na stres)
 • rzetelność, sumienność.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku pracy

 • nadzór nad obiektami będącymi w ewidencji sekcji,
 • realizacja czynności kontrolnych z zakresu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych,
 • sporządzanie dokumentacji,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie rejestrów obowiązujących w komórce organizacyjnej,
 • sporządzanie sprawozdań, harmonogramów, analiz itp.

Wymagane dokumenty:


1. CV i list motywacyjny.
Data rozpoczęcia pracy: 03.08.2020 r.
Składane oferty powinny zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją o następującej treści:
"Stosownie do treści art. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji"
Ponadto, w przypadku, gdy składający ofertę zainteresowany jest również by jego oferta pracy była rozpatrywana w ramach procesów rekrutacyjnych w przyszłości, do klauzuli o której mowa powyżej powinno zostać dopisane zastrzeżenie o następującej treści: "Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas rekrutacji prowadzonych w przyszłości."
Jednocześnie administrator danych osobowych informuje, iż w przypadku nie zawarcia w ofercie pracy klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, oferty zostaną zniszczone bez ich rozpatrzenia.


Dokumenty należy składać poprzez:

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: sekretariat@psse-gostyn.pl lub
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Gostyniu, ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń

Termin składania dokumentów: 10.07.2020 r.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczną.