Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Koronawirus - informacje dotyczące powiatu gostyńskiego

Na terenie powiatu gostyńskiego w dniu 28.05.2020 r.  godz.: 13.00:

  1. Objętych nadzorem epidemiologicznym -  0 osób;
  2. Poddanych kwarantannie - 39 osób ( w tym 1 osoba z decyzji, 38 osób - obowiązkowa kwarantanna);
  3. Hospitalizowanych - 0 osób;
  4. Przypadki  potwierdzone - 9 osób ;
  5. Zgony - 2 osoby;
  6. Ozdrowieńcy - 5 osób + 1 osoba, która przebywała w izolatorium w Krotoszynie.

 

Masz niepokojące objawy ?

Artykuły

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne dostępne są pod adresem: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-25-05-2020-r-aktualizacja/

19 maja 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Bajki

KOMUNIKAT DLA OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/ zostały zamieszczone Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomi w trakcie epidemii SARS CoV-2 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

18 maja 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DLA OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH

Informacja dotycząca dokonywania odbiorów obiektów w czasie epidemii

 Informacja dotycząca realizacji zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, wynikających z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w okresie epidemii”

15 maja 2020


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca dokonywania odbiorów obiektów w czasie epidemii

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zostały zamieszczone wytyczne postępowania dla rolników w zakresie epidemii COVID-19 pod adresem: https://gis.gov.pl/zywnosc-iwoda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/. W dokumencie zawarte są podstawowe wytyczne w zakresie higieny, dystansu społecznego jak również kwarantanny rolnika, w czasie której jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia może on wykonywać prace w swoim gospodarstwie (więcej szczegółów w dokumencie). Informacje dotyczące żywności i COVID-19 zostały umieszczone w specjalnej zakładce na stronie GIS w dziale „Żywność i woda” – „Koronawirus”, gdzie można znaleźć aktualne publikacje i zalecenia w tym zakresie.

20 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

WAŻNY KONUMNIKAT DLA OBIEKTÓW HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, że zgodnie z § 18 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, zakrywania, ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 

20 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: WAŻNY KONUMNIKAT DLA OBIEKTÓW HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną ?

Ważny komunikat dla osób wracających z zagranicy od 1 kwietnia!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Dla osób tych stosuje się przepisy § 3 ww. rozporządzenia – decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

6 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Ważny komunikat dla osób wracających z zagranicy od 1 kwietnia!!!