Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA: Nowa strona Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu

dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/psse-gostyn

 


 

Centrum kontaktu Covid-19   + 48 22 25 00 115 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 

 

 Koronawirus – pewne źródło informacji znajdziesz w poniższym linku

 

Aktualne informacje dotyczące statystyk zachorowań na Covid-19

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Artykuły

Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Uwaga ważny komunikat!!!

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu do odwołania nie będą przyjmowane próbki kału na nosicielstwo Salmonella oraz Sporale.

19 października 2020


Czytaj więcej o: Uwaga ważny komunikat!!!

Aktualne wytyczne dotyczące dowozów szkolnych

Czy do organizacji bezpłatnego dowozu (przez gminy) uczniów do szkół powinny obowiązywać przepisy ogólne (w tym obowiązek zakrywania ust i nosa)?
 
Tak. Kwestie postępowania w transporcie zbiorowym zostały uregulowane w odpowiednich przepisach[1]. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.  
 

1 października 2020


Czytaj więcej o: Aktualne wytyczne dotyczące dowozów szkolnych

Bezpieczny powrót do szkół

Przejdź do - Bezpieczny powrót do szkół

KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 95 posiedzeniu Komisji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

10 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż przyjmowanie prób do badań możliwe będzie od dnia 10.08.2020 r.

UWAGA!

  • Obowiązuje dzienny limit petentów z materiałem do badań kału: 15 osób,
  • Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, pod numerem telefonu:
    (65) 57 21 475,
  • Rejestracja telefoniczna oraz limit petentów nie obowiązują w przypadku przyjmowania sporali,
  • Przyjmowanie materiału do badań odbywać będzie się wyłącznie w poniedziałki, w godzinach: 8:00 – 10:30,
  • Podczas wizyty w PSSE w Gostyniu obowiązują zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki).

3 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż przyjmowanie prób do badań możliwe będzie od dnia 10.08.2020 r.

Mały kleszcz - duży problem?

Przejdź do - Mały kleszcz - duży problem?

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny opracowałWytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2  w Polsce”.

Materiał dostępny jest również w Aktualnościach na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

17 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce