Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

+ 48 222 500 115 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem: 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 

 

 

Koronawirus - informacje dotyczące powiatu gostyńskiego

Na terenie powiatu gostyńskiego w dniu 16.09.2020 r.  godz.: 13.00:

 1. Aktywne zachorowania: 134 osoby;
 2. Objętych nadzorem epidemiologicznym -  0 osób;
 3. Poddanych kwarantannie -  241osób (w tym 152 osoby objęte decyzją PPIS,  89 osób - obowiązkowa kwarantanna, po uwzględnieniu korekty do raportu z dnia 10.09.2020 r.)
 4. Hospitalizowanych - 59 osób;
 5. Przypadki  potwierdzone - 207 osób;
 6. Izolacja domowa - 74 osoby;
 7. Izolatorium w Poznaniu - 0 osób;
 8. Zgony - 8 osób ;
 9. Ozdrowieńcy - 62 osób, w tym 2 osoby, które przebywały w izolatorium w Krotoszynie.

 

 


Obostrzenia dla strefy żółtej

 

Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów

 Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów

Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów

Artykuły

Bezpieczny powrót do szkół

Przejdź do - Bezpieczny powrót do szkół

KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 95 posiedzeniu Komisji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

10 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż przyjmowanie prób do badań możliwe będzie od dnia 10.08.2020 r.

UWAGA!

 • Obowiązuje dzienny limit petentów z materiałem do badań kału: 15 osób,
 • Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, pod numerem telefonu:
  (65) 57 21 475,
 • Rejestracja telefoniczna oraz limit petentów nie obowiązują w przypadku przyjmowania sporali,
 • Przyjmowanie materiału do badań odbywać będzie się wyłącznie w poniedziałki, w godzinach: 8:00 – 10:30,
 • Podczas wizyty w PSSE w Gostyniu obowiązują zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki).

3 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż przyjmowanie prób do badań możliwe będzie od dnia 10.08.2020 r.

Mały kleszcz - duży problem?

Przejdź do - Mały kleszcz - duży problem?

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny opracowałWytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2  w Polsce”.

Materiał dostępny jest również w Aktualnościach na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

17 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

WAŻNA INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, że potwierdzony przypadek wykazany w raportach Ministerstwa Zdrowia oraz Wojewody Wielkopolskiego związany jest z kobietą lat 55, która przyjechała do pracy z zagranicy. Została objęta obowiązkową kwarantanną, a zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w 1 dniu pobytu został przeprowadzony wymaz w celu wykluczenia zakażenia. Wynik okazał się pozytywny osoba zgodnie z ww. wytycznymi została poddana izolacji w Izolatorium w Poznaniu wraz z osobami, z którymi przyjechała do pracy.

PLANTATORZE/ROLNIKU

Pamiętaj o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych--aktualizacja umożliwi to przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 czerwca 2020


Czytaj więcej o: WAŻNA INFORMACJA

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. (druga aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż zostały wydane Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. (druga aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

8 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. (druga aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi

Wymagania higieniczno-sanitarne dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny wydał Instrukcję w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami wraz z Aneksem do instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19.

8 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Wymagania higieniczno-sanitarne dla stacjonarnych obozów pod namiotami